jump to navigation

Opprop for en global aksjonsuke mot kapitalisme og krig fra 28. mars til 4. april mars 30, 2009

Posted by Fredsvenn in Kamp nedenfra, Krig, Løsninger.
add a comment

«Opprop for en global aksjonsuke mot kapitalisme og krig fra 28. mars  til 4. april. Erklæring fra Assembly of Social Movements ved World Social Forum (WSF) 2009. Vi vil ikke betale for krisen. De rike må betale  for det! Anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk, feministisk, miljøvennlige og sosialistiske alternativer er nødvendige!»

el_mil_1b

el_tour_poster_2

anti-nato


NATO-markering utenfor Stortinget onsdag den 1. april kl. 17.00:

Arr: NATO-markering utenfor Stortinget
Regi: Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council
Tid: Onsdag 1. april kl. 17.00
Hvor: Utenfor Stortinget

Programmet blir åpnet av Erik Strøm, styreleder i Norges Fredsråd og appeller blir holdt av Christopher Perreau, AUF, Stine Rødmyr, styreleder i Nei Til Atomvåpen og Gunnar Garbo fra Nei til nye NATO.Samtidig lanserer Norges Fredsråd sin publikasjon om sivil-militært samarbeid i Afghanistan. Vel møtt til spennende markering!

England:

Saturday’s Put People First demonstration was excellent. Tens of thousands came out to protest against the whole spectrum of the world leaders’ policies. The anti-war bloc was very big and very loud and got lots of coverage.

The next big event is the Yes We Can demonstration this Wednesday.

This is the only anti-war demonstration at the G20. It is the main chance we have to make sure that the G20 leaders can’t avoid the massive opposition to their war policies.

The demonstration will assemble at the US Embassy, Grosvenor Sq, London W1A 2LQ. Nearest tubes Green Park or Bond Street.

We will hand in a message to Barack Obama and then march through central London to Trafalgar Square for an alternative summit.

Speakers include Arthur Scargill, Tony benn, Susan George, Lindsey German, Bruce Kent and Daud Abdullah.

5 REASONS TO DEMONSTRATE AGAINST WAR THIS WEDNESDAY:

* Barack Obama has just announced a surge of 23,000 extra troops for Afghanistan. The British government looks set to send another 2,000.

* The murderous siege of Gaza continues. Israel is still bombing the tunnels in to Gaza.

* No date has been set for the withdrawal of all US troops from Iraq.

* Both US and British projected military spending has risen on last year.

* Both US and Britain is still selling arms to Israel.

Reklamer

Oljefondet dobler investeringer i skatteparadis mars 30, 2009

Posted by Fredsvenn in Økonomi, Norge.
add a comment

”Vi har gått gjennom årsrapporten for Oljefondet her på kontoret i dag – og Oljefondet har ifølge vår gjennomgang doblet sine investeringer i skatteparadis!”, skriver Emilie Ekeberg, leder av Attac Norge.

Samtidig som Norge leder en internasjonal arbeidsgruppe mot skatteparadis, og samtidig som utviklingsminister Erik Solheim fremholder skatteparadis som en av de viktigste årsakene til global fattigdom, dobler den norske stat sine investeringer i skatteparadisene.

Oljefondet har i 2008 investert nesten 50 milliarder kroner i selskapsaksjer og obligasjoner i skatteparadis, ifølge Attac Norges gjennomgang av årsrapporten for Oljefondet, som ble lagt fram i dag. I 2007 var investeringene på 25 milliarder norske kroner, altså en dobling.

– Dette er dobbeltmoral. Samtidig som Norge får skryt for å lede en internasjonal arbeidsgruppe om skatteparadisenes skadelige rolle, dobler vi våre investeringer der, sier Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.

– Det norske Oljefondets investeringer har blant annet økt kraftig i skatteparadisene Jersey og Cayman Islands. Dette er steder med lav eller ingen skatt og hemmelighold, og hvor hoveddelen av den økonomiske aktiviteten i landet i realiteten stammer fra andre land, for eksempel gjennom datterselskaper, sier Emilie Ekeberg.

Pengebeløpene som forsvinner ut av utviklingsland til hemmelige kontoer og lyssky datterselskaper og fond i skatteparadisene, øker stadig. Beløpet har de senere årene steget med 18 prosent årlig, og er nå oppe i cirka 6.000 milliarder kroner i året, ifølge organisasjonen Tax Justice Network.

– Vi kan ikke leve med at pengene som forsvinner ut av fattige land, og skaper fattigdom, ender opp i det norske Oljefond. Skatteparadiser må inkluderes som kriterium for uttrekk i de etiske retningslinjene for Oljefondet, sier Emilie Ekeberg, leder i Attac Norge.

Utgangspunktet for gjennomgangen er porteføljeoversikten for aksjer og obligasjoner (såkalte ”fixed incomes”) i Oljefondets årsrapport for 2008. Skatteparadisene som er inkludert i gjennomgangen er alle kjennetegnet av hemmelighold, lav eller ingen skatt, og at hoveddelen av den økonomiske aktiviteten i realiteten stammer fra andre land.

Gjennomgangen er basert på en lignende gjennomgang utført av NRK og Verdensmagasinet X i fjor (Oljefondet syltes ned i paradis).

Oljefondet investeringer i skatteparadis i 2008:

 • Monaco: 106 416 228 kr.
 • Panama: 334 499 483 kr.
 • Jersey: 3 277 229 722 kr.
 • Nederlandske Antiller: 49 481 372 kr.
 • Hong Kong: 15 339 876 502 kr.
 • Singapore: 7 687 735 684 kr.
 • Bermuda: 1 053 791 595 kr.
 • Luxembourg: 11 287 694 875 kr.
 • Isle of Man: 32 846 875 986 kr.
 • Cayman Islands: 7 917 408 474 kr.
 • Guernsey: 477 452 546 kr.
 • Kypros: 14 512 271 kr.

Sum: 47 596 974 738 kr.

paradis_tvers_hvitvask_jpg_446875t1

paradisemonde_pfb

EVA JOLY

paradisy-less-tax

pardisconfused_yyyqwera_bp

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

Oljefondet syltes ned i paradis

De mest korrupte