jump to navigation

Bruk av irakisk territorium? juli 30, 2008

Posted by Fredsvenn in Irak - Land og krig.
add a comment

Det lekker ikke så mye informasjon fra de baser USA bygger opp i Irak. Her er en kort sak om fire av de femti det forhandles om. Deres plassering, militærstrategiske funksjon, utstyr, bemanning kan si en hel delom tiltenkte oppgaver. Disse fire er trolig endel av forberedelsene for et eventuelt angrep på Iran. Om andre har mer info om USAs baser i Irak så er jeg svært intressert i kopier.

US builds 4 bases on Iraq-Iran border?

Reklamer

Fremtiden bygges juli 30, 2008

Posted by Fredsvenn in Klima og miljø.
add a comment

Nå vil ikke lenger danskene vente på Christiansborg-politikerne. Rundt om i Danmark bygges det for tiden en helt ny type boliger. Boliger som er klimavennlige, i noen tilfeller fullstendig CO2-nøytrale, fordi de bruker langt mindre energi enn eksisterende boliger og også markant mindre enn de krav til nybyggeri som den danske regjeringen har innført med Bygningsreglement 2008 (BR08). Dermed kan de nye husene og leilighetene være med til å endre på det forhold at boligsektoren står for nesten 25 % av CO2-utslippet i Danmark.Her