jump to navigation

Forhåndssensur november 30, 2007

Posted by Fredsvenn in Uncategorized.
add a comment

Av Ola Tellesbø

 

Om ett år får Norge en åpen fjernsynskanal som enhver myndig person kan være med og fylle med eget innhold under eget ansvar.

 

Kanalen kommer på det digitale bakkenettet ved siden av NRK og TV2, etter at Stortinget besluttet at Norge skal ha en åpen kanal.

 

Som stortingsrepresentant støttet nåværende kulturminister Trond Giske (Ap) denne beslutningen.

 

Som statsråd har Giske hyllet ytringsfriheten ved flere anledninger. Nå går han til den motsatte ytterligheten og vil ha forhåndskontroll av innholdet på Åpen kanal.

 

I Frivillighetsmeldingen legger Giske til grunn at deltakernes interesseforening skal være kringkaster på vegne av sivilsamfunnet, og ha konsesjon med hjemmel i kringkastingsloven.

 

Kringkaster har et omfattende straff- og erstatningsrettslig kontrollansvar.

 

Dette ansvaret kan foreningen kun håndtere gjennom nitid forhåndskontroll av innholdet. Men ingen skal være kringkaster på vegne av noen.

 

Deltakerne på den åpne kanalen skal selv stå som kringkaster. Derfor er det disse som «plikter å sette seg grundig inn i redaktøransvaret i henhold til norsk lov, ta selvstendig redaktøransvar for sine programmer, og gjøre det tydelig hvem som sender og er redaktør».

 

Grunnlovs-vern

 

Kan Giske pålegge noen å være kringkaster på vegne av deltakerne, og frata deltakerne det selvstendige redaktøransvaret, og dermed deres ytringsfrihet?

 

Til sammenligning, kan staten pålegge TV2 og TVNorge å ha felles overordnet redaktør?

 

Kun Stortinget kan i lovs form kan vedta eller håndheve begrensinger i ytringsfriheten, og bare der hvor Grunnloven åpner for slik innskrenking.

 

Kringkastingsloven kan ikke benyttes til å pålegge noen å kontrollere andre, når dette ikke er ønsket.

 

En slik bestemmelse vil stride mot Grunnlovens forbud mot «Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler».

 

Giske var med da Stortinget forutsatte at Åpen kanal «organiseres mest mulig ubyråkratisk og med størst mulig egenstyring for organisasjonene selv».

 

To ganger har til sammen over 120 frivillige organisasjoner vedtektsfestet deltakernes selvstendige redaktøransvar og gjort det klart at ingen skal overprøve dette ansvaret.

 

Hvorfor lytter ikke Giske til dette?

 

Formålet med Åpen kanal er nettopp å underbygge dannelsesidealet. Under eget ansvar skal alle myndige få adgang til å snakke til det norske folket gjennom fjernsynet. Slik vil kanalen styrke dannelsen og videreutvikle oss som demokratiske borgere.

 

Glemmer myndighetene hva vårt rettssystem og demokrati innebærer, kommer sensurforbudet til unnsetting og setter grenser for hva myndigheten kan gjøre. Og takk for det!

Reklamer

Ten Reasons to Suspect “Save Darfur” is a PR Scam november 30, 2007

Posted by Fredsvenn in Uncategorized.
add a comment

 

Ten Reasons to Suspect «Save Darfur» is a PR Scam

By Bruce Dixon, Black Agenda Report
November 27, 2007