jump to navigation

Traktat om fjerning av atomvåpen – vil Norge svikte i FNs Generalforsamling? oktober 30, 2007

Posted by Fredsvenn in Uncategorized.
add a comment

Det kan være greit at flest mulig i denne tiden er kjent med (og evt. reagerer på) følgende : Norge trekker på beina i FN overfor forslag om forhandlinger om en traktat for den praktiske gjennomføringen av forpliktelsen til å avskaffe alle atomvåpen. Det verbale tåketeppet over underordningsforholdet til USA er denne gang at Norge ikke vil ta initiativ som kan skade NPT, ikkespredningstraktaten.

Standpunktet er helt misforstått. Det som omtales som ikkespredningsavtalen NPT er i virkeligheten en traktat (av 1968) om ikkespredning og atomnedrustning. Det ble enstemmig fastslått i Haag-domstolen i 1996 at alle NPT- stater har en plikt til å sette seg til forhandlingsbordet med god vilje og nå et bestemt resultat, nemlig «nuclear disarmament in all its aspects». UD tar altså helt feil – Realiteten er at forhandlinger ikke vil skade NPT, tvertimot er de en klar forpliktelse etter NPT.

Nedenfor er en orientering fra grasrotdiplomaten Alyn Ware, New Zealand, om the universal and unequivocal nuclear disarmament obligation affirmed in the ICJ i 1996.

Ved en markering foran UD torsdag 1.11 kl. 11 vil NTA overlevere et krav til UD om å støtte traktatarbeidet – med underskriftslister, støtte fra fagbevegelsen mv. Orienter gjerne videre.

Med hilsen

Fredrik S. Heffermehl

Nuclear Weapons Convention

Article from UN Disarmament Committee Monitor

Reklamer

Blackwater Bodyguards Given Immunity oktober 30, 2007

Posted by Fredsvenn in Uncategorized.
add a comment

 [Citizens For Legitimate Government] Blackwater Bodyguards Given Immunity In Deadly Shooting 29 Oct 2007 The State Department promised Blackwater USA bodyguards mercenaries immunity from prosecution in its investigation of last month’s deadly shooting of 17 Iraqi civilians, The Associated Press has learned. The immunity deal has delayed a criminal inquiry into the Sept. 16 killings and could undermine any effort to prosecute security contractors for their role in the incident war crime that has infuriated the Iraqi government.

 US Military Watch.net

Iraq Watch.net

Peace No War.net